תודה לגיא מרגלית שעזר באיסוף הנתונים, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שסייעה בניתוח הנתונים ולמרכז טאוב (ובמיוחד לחוקר גלעד ברנד)

Loading…